Cīņas sports

Par latviešu studentu cīņas sporta aktivitāšu pirmsākumiem var uzskatīt 1922. gadu, kad tika nodibināta Akadēmiskā sporta biedrība. Vienas no pirmajām sacensībām cīņas sportā tika rīkotas smagatlētikā kopumā, atsevišķi uzsvars tika paredzēts arī boksam un grieķu – romiešu cīņas pratējiem. Zīmīgi, ka Latvijas meistara titula izcīņu organizēja tieši Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskā sporta biedrība.

Pirmskara LU studentu vidū tika popularizēti dažādi cīņas veidi, sākot ar jau pieminēto boksu un grieķu – romiešu cīņu, turpinot ar keču – cīņu bez noteikumiem, kā arī japāņu džiudžitsu.

Cīņas sports sāka uzņemt apgriezienus neilgi pirms piecdesmitajiem gadiem – no 1948. līdz 1950. gadam Latvijas Valsts universitātē (LVU) aktualizējās arī brīvās un klasiskās cīņas, bet atzītāka kļuva sambo cīņa. Toties vēlāk – 1953. gadā cīņas sportu iekļāva Latvijas augstskolu sporta spēlēs.

Septiņdesmitie gadi atzīmējami kā studentu pasivitātes laiks, lai gan tad Latvijā sambo sāk pievērsties arī sievietes. Paralēli tam pamazām pieaug džudo popularitāte. Toties otro atmodu LVU cīņas sportā var vērot kopš 1982. gada – LVU komanda sacensībās vienmēr iekļūst starp labākajiem.

1991. gadā Latvijā tiek aktualizēta sieviešu cīņa, kurai 1992. gadā norisinājās pirmās oficiālās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) atklātās meistarsacīkstes, kas sākotnēji tika dēvētas par brīvo cīņu sievietēm.

“Cīņa prasa ne tikai spēku, bet arī veiklību, šahista domāšanu. [..] Cīņa ar to atšķiras, ka nevienu brīdi tu nevari atslābt, jo jādomā gājiens uz priekšu, jāparedz katra pretinieka kustība” (Imants Klintsons par cīņas sportu).

Personības Notikumi
Biedrības Strādnieku sports un sargs cīkstoņi 1926. gada čempionātā 1922

Nodibināta Akadēmiskā sporta biedrība - latviešu studentu cīņas sporta aktivitāšu pirmsākums
Lasīt vairāk

1923

Latvijas meistarsacīkstes smagatlētikā, programmā - angļu bokss un grieķu - romiešu cīņa

1953

Cīņas sports iekļauts Latvijas augstskolu sporta spēlēs

1955

Grieķu - romiešu cīņas atdzimšanas laiks LVU

1956

LVU komandai 2. vieta 12. Rīgas meistarsacīkstēs

1956/1957

LVU komandai 2. vieta I Latvijas PSR studentu spartakiādē

1957/1958

LVU komandai 3. vieta Latvijas augstskolu spartakiādē

1968

Sambo cīņas pārstāvjiem sporta meistara nosaukums un 1. vieta Baltijas kausa izcīņā

1975

LVU audzēknim uzvara, balva par labāko tehniski taktisko sagatavotību LPSR meistarsacīkstēs junioriem

1979

Apsīkst darbs pie cīņu sekcijas

Imants Klintsons 1971. gadā pēc PSRS čempiona titula saņemšanas 1982/1983

LVU cīņas sporta otrā atmoda
Lasīt vairāk

1987

LVU komanda sacensībās allaž triju labāko vidū

1991

Cīņas sportā aktualizējas sieviešu cīņa

1992

Pirmās oficiālās sacensības - LSPA atklātās meistarsacīkstes sieviešu cīņā

1992/1993

Cīņas sekcijas darbības galvenais uzdevums - jauno cīņas speciālistu - treneru sagatavošana

XVII Universiādes sacensības brīvajā cīņā, 2007. gads. No labās puses Edijs Biļķins (LU PPF) un Pēteris Russkis (LU VFF) 1993

1. vieta Pasaules latviešu sporta spēlēs Valmierā
Lasīt vairāk

XXXII SELL studentu sporta spēles Somijā, 2016. gads. No labās puses Filips Mikuckis (LU BVEF) 2016

LU pārstāvjiem Filipam Mikuckim 2. vieta džudo sacensībās un Diānai Timermanei 4. vieta spēka trīscīņā XXXII SELL studentu sporta spēlēs Somijā


Dāvis Dūda (LU HZF) Eiropas studentu čempionātā Koimbrā (Portugāle), 2017. gads 2017

Eiropas studentu čempionāts Koimbrā (Portugāle)
Lasīt vairāk

XXXIV Baltijas jūras valstu studentu sporta spēles (SELL) Igaunijā, 2018. gads. No kreisās puses Dāvis Dūda (LU HZF) 2018

XXXIV Baltijas jūras valstu studentu sporta spēles (SELL) Igaunijā
Lasīt vairāk