Orientēšanās sports

Orientēšanās kā sporta vēsture sākās XIX gadsimta 90. gados Skandināvijā, ar zviedru armijas kājnieku sacensībām ziņojuma nogādē pa nepazīstamu apvidu - Stokholmas apkārtnē 1893. gadā. Pirmās oficiālās orientēšanās sacensības notika ar armijnieku un civilistu piedalīšanos 1897. gadā Bergenas apkārtnē Norvēģijā, vēlāk aktīvi iesaistījās arī Somija. Ar 1900. gadu Skandināvijā sāka lietot terminu “orientēšanās”. Latvijā par šo sporta veidu sāka runāt tikai 1935. gadā, nodēvējot to par “skrējienu nezināmā virzienā” ar karti un kompasu.

Pirmās orientēšanās sacensības Latvijā notika 1936. gada oktobrī. Tās arī šoreiz tika nodēvētas par “skrējienu nezināmā virzienā”, tomēr parādījās arī jēdziens “orientācijas skrējiens”. “Universitātes Sportu” tajā pārstāvēja Anna Daubere-Pumpure, viena no vislabākajām LU skrējējām.

Regulāras sacensības sākās ar 60. gadiem, sākotnēji tūrisma sporta veida ietvaros. 1963. gads ir pagrieziena punkts, jo tiek nodibināta gan Latvijas Orientēšanās sporta federācija, gan Rīgas pilsētas Orientēšanās sporta federācija, gan orientēšanās sekcija Latvijas Valsts universitātē (LVU). Ar to sākas aktīva šī sporta attīstība LVU, startējot arī republikāniskajās un Padomju Savienības mēroga sacensībās. Pēc neatkarības atgūšanas Latvijas Universitātes (LU) orientieristi piedalās starptautiskajās SELL studentu spēlēs, Eiropas studentu čempionātos, pasaules universiādēs. Līdz ar profesionālajām sacensībām LU orientieristi sastopami arī tautas sacensībās “Magnēts”, Meridiāns” u.c.

Orientēšanās ir gan individuāls, gan komandu sports. Tas ir bijis neiztrūkstošs elements arī LU organizētajās ikgadējās “Veselības dienās” vairāku gadu desmitu garumā.

2008. gadā LU orientēšanās sporta sekcija beidz pastāvēt, orientierisms turpinās individuālā līmenī vai citu komandu sastāvā.

Personības Notikumi
Pirmā orientēšanās sacensību reportāža Latvijā - Kārļa Krūmāja raksts “Jaunākajās ziņās”, 1936. gads 1936

Pirmās orientēšanās sacensības Latvijā
Lasīt vairāk


Gandrīz vai visi slēpotāji - orientieristi! No kreisās puses Marita Štrāle, J.Jēkabsons, Ausma Rudzīte, Andris Kolužs, Uldis Šafraneks, Guntis Upacers, Lūcija Berga, Lauma Krēmere, J.Berga, Biruta Strautiņa Izglītības darbinieku arodbiedrības kausa izcīņā 1963. gadā. Foto no LU Sporta centra krājuma 1960/1963

Orientēšanās sacensības notiek tūrisma sekcijas aktivitāšu ietvaros. Orientēšanās sports kā tūrisma veids
Lasīt vairāk

Biruta Strautiņa (Rozenberga) - LU Fizikas un matemātikas fakultātes studente, pirmā orientēšanās sekcijas priekšsēdētāja 1963-1964. Foto no LU Sporta centra krājuma 1963

LVU izveidota Orientēšanās sekcija
Lasīt vairāk


Fizikas un matemātikas fakultātes students Imants Mētra - viens no labākajiem 1963. gada LVU orientieristiem. Foto no LU Sporta centra krājuma 1963

Tiek izvēlēti labākie LVU orientieristi
Lasīt vairāk

Uldis Šafraneks (centrā), pārstāvot Latvijas orientieristus salidojumā Sverdlovskā 1963. gadā. Foto Padomju Students 1964

Pirmo reizi nosaka Latvijas PSR labākos orientieristus. Labākais vīriešu konkurencē – Uldis Šafraneks no LVU
Lasīt vairāk

Nenogurstošais orientēšanās sporta entuziasts Edmunds Tardenaks, Fizikas un matemātikas fakultāte. Foto no LU Sporta centra krājuma 1964

Pirmās LVU ziemas orientēšanās sacensības
Lasīt vairāk

1965

Pavasarī LVU sāk organizēt ikgadējo “Veselības dienu”. Iekļauta “šķēršļu josla ar tūrisma un orientēšanās elementiem”, piesaistot aizvien plašāku interesentu loku

1965

Par LVU orientēšanās sporta sekcijas vadītāju sāk strādāt Imants Mētra, kas līdz ar Uldi Šafraneku un Gunti Upaceru ir visbiežāk minēto orientēšanās sporta uzvarētāju vidū

1965

Jūlijā Latvijā pie Zvārtas ieža notiek PSRS studentu čempionāts, tā laika vislielākās studentu sacensības orientēšanās sportā. Daudzi no studentiem izpilda PSRS I sporta klases normu

1966

Baltijas studentu čempionāta norises vieta - Latvija. Vēl 6 no Latvijas orientieristiem izpilda PSRS sporta meistara normu

Diploms LVU orientieristu vīriešu komandai par iegūto 1. vietu Rīgas pilsētas ziemas čempionātā, 1967. gads. Foto no LU Sporta centra krājuma 1967/1978

Studentu iesaistīšanās orientēšanās sporta pasākumos kļūst aizvien plašāka
Lasīt vairāk

Diploms LVU komandai par iegūto 2. vietu Rīgas pilsētas tūristu salidojumā orientēšanās sacensībās kopvērtējumā, 1969. gads. Foto no LU Sporta centra krājuma 1969

Pirmo reizi notiek ikgadējās tautas sacensības „Magnēts”, kurās līdzdarbojas arī LU orientieristi”

1973

LVU vīriešu izlasei pirmā uzvara Latvijas augstskolu sporta klubu (LASK) spartakiādē


Jaunā maiņa. Mārcis Bendiks studenta gaitu sākumā, 1974. gads. Foto Padomju Students 1974

LVU komanda BASB čempionātā iegūst tiesības startēt Latvijas PSR čempionātā elites grupā


Diploms LVU komandai par iegūto 2. vietu arodbiedrības orientēšanās sacensībās fizkultūras kolektīvu grupā kopvērtējumā vīriešiem, 1976. gads. Foto no LU Sporta centra krājuma 1976

LVU komandu diskvalificē. Iemesls - netika noorganizēta kārtējā masu sacensību “Magnēts” kārta. Neraugoties uz iepriekšējo gadu sasniegumiem, orientēšanās sekcijas vadītāja D. Krastiņa vietā tiek uzaicināts I. Turovskis, lai sakārtotu organizatoriskos jautājumus, bet pastāvīga trenera šajā laikā nav

Andris Kosmačevs 1980

Laika posmā no 1978. līdz 1981. gadam LVU orientēšanās sporta sekciju vada un trenē Andris Kosmačevs
Lasīt vairāk

Diploms LVU komandai par iegūto 3. vietu orientēšanās sportā pavēles distancē un stafetē, 1981. gads. Foto no LU Sporta centra krājuma 1981

LVU pārstāvei Dainai Zvirbulei 1. vieta PSRS kausa izcīņā. LVU sieviešu komandai 2. vieta PSRS pirmajās meistarsacīkstēs

1983

LVU komandai 1. vieta LASK sacensībās (stafetēs sievietēm, kopvērtējumā)

1987

LVU sieviešu un vīriešu komandai 1. vieta LASK sacensībās

1990

LVU sieviešu un vīriešu komandai 1. vieta stafetē LASK ziemas orientēšanās sacensībās


“Universitātes Avīzes” maija numuram sagatavotais humoristiskais materiāls par Veselības dienu, tai skaitā orientēšanās sacensību, norisi, 1991. gads. Foto no LU Sporta centra krājuma 1991

LU komanda Baltijas studentu čempionātā iegūst ceļojošo kausu

Diploms LVU sieviešu komandai par iegūto 1. vietu Latvijas I Universiādes orientēšanās sacensībās, 1991. gads. Foto no LU Sporta centra krājuma 1991

Aprīlī LU orientieristu sieviešu komanda iegūst 1. vietu orientēšanās sacensībās Latvijas augstskolu sporta savienības (LASS) rīkotajā Latvijas I Universiādē

Diploms "Universitātes Sporta" komandai par iegūto 1. vietu Latvijas Republikas meistarsacīkstēs, 1991. gads. Foto no LU Sporta centra krājuma 1991

Augustā, jaunā mācību gada priekšvakarā, “Universitātes Sporta” komanda iegūst 1. vietu orientēšanās sporta stafetē

1993

LU sieviešu un vīriešu komandām 1. vieta Latvijas Republikas III Universiādē

Zanda Abzalone 2008. gada pasaules čempionāta pusfinālā Čehijā. Foto http://runners.worldofo.com/zandaabzalone.html 1993

Oktobrī Latvijas komanda pirmoreiz piedalās pasaules čempionātā ASV, Ņujorkas štatā, Vestpointā. Latvijas komandas sastāvā iekļauta viena no pirmajām LU Pedagoģijas fakultātes Veselības un sporta izglītības specialitātes studentēm Zanda Abzalone, kura ieguva 26. vietu garajā distancē

1994

Andrim Kosmačevam 1. un 2. vieta Igaunijas atklātajās ziemas meistarsacīkstēs sprinta un klasiskajās disciplīnās

1994

Pasaules studentu čempionātā Šveicē LU studenti 1. reizi startē ar Latvijas karogu

1996

LU komandai 1. vieta Baltijas studentu čempionātā un Studentu 6. Universiādē. 1996. gadā notiek arī pirmā Latvijas Orientēšanās federācijas organizētā Pasaules kausa izcīņa orientēšanās sportā Cēsīs un Cēsu apkārtnē

1997

LU orientēšanās sporta sekcijas vadību no Zandas Abzalones pārņem Ieva Johansone

Diploms LU komandai par iegūto 1. vietu Latvijas IX Universiādes sacensībās orientēšanās sportā kopvērtējumā sievietēm, 1999. gads. Foto no LU Sporta centra krājuma 1999

90. gadu aktīvākie LU orientieristi: Zanda Abzalone, Ģirts Liniņš, Ilmārs Dāvidsons, Ieva Johansone, Agita Klempere, Linda Katlapa, Inga Dambe u.c.
Lasīt vairāk

Agita Klempere Pasaules junioru čempionātā Francijā, Reimsā, 1998. gads. Foto no Agitas Klemperes-Sipjaginas privātā arhīva 2000

LU sieviešu komandām - vienmēr pirmās vietas (trenere Agita Klempere-Sipjagina)
Lasīt vairāk

Latvijas Universiādē 2001/2002 orientieristes Ilze Jurčenko, Agita Klempere, Linda Katlapa, Aija Skrastiņa, Sandra Ozoliņa (Žilko) u.c. Foto no Agitas Klemperes-Sipjaginas privātā arhīva 2001/2002

Rezultatīvi startē LU orientieristi Anatolijs Tarasovs, Ieva Skrastiņa, Linda Katlapa, Sandra Žilko u.c. 2002. gadā Latvijā ienāk arī jaunais orientēšanās paveids - rogainings - apvidus orientēšanās komandu sporta veids

2005

SELL spēļu ietvaros Latvijā notiek orientēšanās sacensības Baldonē, Riekstukalnā. Turpmākajos gados orientēšanās sportā sāk pastiprināties tendence startēt individuāli, nevis komandās, kas ietekmē sekcijas turpmāko pastāvēšanu

2008

LU Orientēšanās sporta sekcija beidz pastāvēt

Vidū - Guntis Arnicāns, LU prof., Datorikas fakultātes dekāns, joprojām aktīvs orientierists. Foto no www.df.lu.lv 2010

LU pārstāvim Guntim Arnicānam 1. vieta orientēšanās sporta pagarinātajā distancē Igaunijas Republikas čempionātā

2013

Notiek pirmās Telpu orientēšanās sacensības LU, kurās piedalās ap 50 dalībniekiem
Lasīt vairāk

Otrajā rindā pirmā no labās puses LU studente Sandra Grosberga. Foto no www.lu.lv 2017

Cīņā par Pasaules kausu orientēšanās sportā Cēsu apkārtnē Latvijas komandai 6. vieta stafetē sieviešu konkurencē. Komandā arī LU studente Sandra Grosberga