Šahs

Interese par šahu ir bijusi liela visos laikos un 1923. gada pavasarī aktīvākie studējošie šahisti nodibināja L.U. studējošo šaha biedrību, kas darbojās līdz 1929. gadam. Pēc tam studenti iesaistījās jaundibinātās biedrības Universitātes Sports šaha sekcijā. 1937. gadā Universitātes Sports sarīkoja pirmo Baltijas valstu studentu šaha olimpiādi (SELL), kurā latviešu studenti ieguva 1. vietu. Šajā laika posmā plašu atsaucību guva atsevišķu organizāciju starpā izcīnītie komandu turnīri. Arī periodā pēc 2. Pasaules kara šaha vēsturē ievērojamu vietu ieņēma Latvijas Valsts universitātes (LVU) šahisti. Uzplaukums šahā sākās ar 50- tajiem gadiem, kad virkne LVU studentu kļuva par Latvijas PSR čempioniem šahā. 1987. gadā nodibināja LVU Šaha klubu, kuru no 1992. gada vadīja lielmeistars Aivars Gipslis un kurā četras reizes nedēļā notika teorētiskās un praktiskās nodarbības. Pieauga šahistu sportiskie rezultāti, piedaloties gan individuālajos, gan komandu čempionātos. Sākot no 1994. gada LU studenti sāka piedalīties Latvijas un starptautiskajos šaha turnīros.

Gandrīz gadsimta laikā šahā izveidojušās daudzas spēcīgas personības: Vladimirs Petrovs, Marks Pasmans, Jānis Kļaviņš, Mihails Tāls, Jānis Klovāns, Aivars Gipslis, Benita Vilerte, Anda Šafranska, Agnese Sīpola, Rolands Bērziņš, Arturs Bernotas un daudzi citi.

[..] šahu vajag ne tikai spēlēt, bet arī mīlēt. (Aivars Gipslis, starptautiskais lielmeistars šahā).

Personības Notikumi
1923

Nodibināta LU studējošo šaha biedrība

1926

LU studējošo šaha biedrības komanda uzvar Igaunijas studentu komandu

1929

LU studējošo šaha biedrība beidz darboties, šahisti pievienojas biedrībai “Universitātes Sports”

1936

US komanda uzvar somu studentu komandu Helsinkos

Vladimirs Petrovs, 1937. gada Ķemeru starptautiskajā šaha turnīrā, kurā uzvar un kļūst par pirmo Latvijas šaha lielmeistaru. Foto Jaunākās Ziņas 1937

US sarīko pirmo Baltijas valstu studentu šaha olimpiādi (SELL ietvaros), latviešu studentiem - 1. vieta

Partija pirmajā Baltijas valstu studentu šaha olimpiādē (SELL). Voldemārs Mežgailis pret Paulu Keresu (Igaunija). Foto Krusta-mīkla, Šachs, Bridžs : latviešu gara sporta žurnāls, 1938. gads 1939

US komandai 1. vieta SELL šaha olimpiādē Helsinkos

Vladimirs Petrovs no kreisās puses pret Igaunijas lielmeistaru Paulu Keresu, draudzības mačs starp Igauniju un Latviju 1938. gadā. Foto Atrur Kalm 1940

P!K! pirmajā un vienīgajā šaha turnīrā uzvar LU studentu korporācija Lettgallia (Laimonis Mangalis, A. Mitenbergs, P. Soms, K. Grauze, E. Brēmanis, J. Vāgners)

Diploms LVU fizkultūras kolektīva šaha komandai par 2. vietu Rīgas pilsētas 750. gada dienai veltītā Rīgas pilsētas kausa izcīņā šahā. Foto no LU Sporta centra krājuma 1951

LVU pārstāvis Marks Pasmans - Latvijas PSR čempions šahā

Jānis Kļaviņš. Foto no grāmatas Latvijas šahistu jaunrade 1952

LVU pārstāvis Jānis Kļaviņš - Latvijas PSR čempions šahā

Mikhail Tal vs Mark Pasman: Latvia 1953 1953

LVU pārstāvis Mihails Tāls - Latvijas PSR čempions šahā

Jānis Klovāns. Foto no grāmatas Latvijas šahistu jaunrade 1954

LVU pārstāvis Jānis Klovāns - Latvijas PSR čempions šahā

Aivars Gipslis. H. Heislera dzejolis un I. Dzerko saržs par godu tam, ka Aivars Gipslis kļuvis par starptautisko lielmeistaru. Foto Dadzis, 1967. gads 1955/1957

LVU pārstāvis Aivars Gipslis - Latvijas PSR čempions šahā (kopā izcīnījis 8 reizes)

1956

Jānis Kļaviņš uzvar PSRS masu turnīrā, PSRS sporta meistars

M. Tāls. Foto Vikipēdija 1957

Mihails Tāls - starptautiskais lielmeistars, PSRS čempions

Mihails Tāls un Bobijs Fišers 1960. gada olimpiādē. Foto Vikipēdija 1960

Mihails Tāls - pasaules šaha čempions Maskavā (Krievija)


Astra Klovāne (Ērgle). Foto no grāmatas Latvijas šahistu jaunrade 1967

Latvijas Augstskolu studentu spartakiādē (LAS) 2. vieta vīriešu grupā – LVU pārstāvim A. Suslovam, sieviešu grupā 1. un 2. vieta LVU studentēm B. Vilertei un A. Ērglei

1968/1969

LVU šaha komandai 1. vieta LAS kopvērtējumā

Benita Vilerte, “Daugava” komandu čempionāts. Foto Padomju students, 1971. gads 1971

“Daugavas” komandu čempionātā LVU komanda iegūst 1. vietu (Leonīds Zolotonos, Andris Boltmanis, Juris Saksis, Jakovs Simanovskis, Benita Vilerte)

Aivars Gipslis pret šaha lielmeistaru Viktoru Korčnoju. No kreisās puses A. Gipslis, 1975. gads. Foto no LU Sporta muzeja krājuma 1975

LAS vīriešu grupā 1. vietu ar RPI studentu A. Rozi dala LVU students J. Agafonovs, sieviešu grupā 1. vietā T. Kaširska

1980

LAS vīriešu grupā 1. un 2. vietu dala V. Šulmans un Z. Lanka, sieviešu grupā 2. vietā A. Šafranska

Zigurds Lanka. Foto no grāmatas Latvijas šahistu jaunrade 1981/1982

LVU šaha komandai 1. vieta LAS kopvērtējumā (vīriešu grupā 1. - 3. vietā LVU studenti Z. Lanka, V. Šulmans un G. Antoms, sieviešu grupā 1. vietā A. Šafranska, 3. vietā A. Breice)

Korčnoja-Kasparova spēles analīze, 25. šaha olimpiādē, Lucernā (Šveice), 1982. gads. No kreisās puses Maija Čiburdanidze, Nana Joseliani, Aivars Gipslis, Nona Gaprindašvili, Nana Aleksandrija, Garijs Kasparovs, Eduards Gufelds 1982

LAS kopvērtējumā LVU šaha komandai 1. vieta (vīriešu grupā 1. vietā G. Antoms, 2. vietā A. Voitkēvičs, sieviešu grupā 1. - 3. vietā A. Šafranska, A. Breice, I. Petrova)

1982

A. Šafranska pirmo reizi kļūst par Latvijas sieviešu šaha čempioni

1984

LAS 1. vietu sieviešu grupā iegūst M. Romanovska

1985

LAS 1. - 3. vieta sieviešu grupā LVU studentēm A. Šafranskai, I. Andručai un M. Romanovskai

1987

Nodibināts LVU Šaha klubs

1987

LAS vīriešu grupā 2. vietā J. Vītols, sieviešu grupā 1. vietā I. Paune un 3. vietā I. Andruča

1987

Latvijas vīriešu čempionātā 2. vietā A. Šabalovs

1990

LAS sieviešu grupā 1. - 3. vietā LVU studentes I. Paune, I. Treimane un S. Taimiņa

Diploms LU sieviešu komandai par iegūto 1. vietu Latvijas 1. Universiādē, 1991. gads 1992

LU komandai 1. vieta vīriešu un sieviešu grupā Latvijas Universiādē

1993/1997

LU komanda uzvar Latvijas Universiādē

1994

Agnesei Sīpolai 5. vieta un Latvijas meistares tituls Latvijas sieviešu čempionātā

Rolands Bērziņš. Foto https://www.sahafederacija.lv 1995

Rolandam Bērziņam uzvara un starptautiskā meistara tituls starptautiskajā turnīrā Olomoucā (Čehijā)

1996

LU komandai pirmo reizi Latvijas čempionu tituls

Jānis Klovāns. Foto Latvijas Šaha federācija 1997

Jānis Klovāns - starptautiskais lielmeistars, pasaules senioru čempions

Aivars Gipslis, Dortmunde, 1998. gads. Foto Vikipēdija 1998

LU komandai 3. vieta Eiropas kausa izcīņas priekšsacīkstēs

8. starptautiskais šaha festivāls “RTU Open 2018”. Foto RTU Open tīmekļa vietne 1998

LU komandai otro reizi 1. vieta Latvijas komandu čempionātā

2001

Agnese Sīpola - starptautiskā meistare par panākumiem turnīros Fédération Internationale des Échecs (FIDE)

Arturs Bernotas, Latvijas šaha čempionāts, 2017. gads. Foto Latvijas Šaha federācijas tīmekļa vietne 2017

LU pārstāvim Arturam Bernotas 1. vieta Latvijas šaha čempionātā