Vingrošana

“Grācija, plastika, muzikalitāte, fiziskā izturība un rūdījums, spēks un izveicība – tas viss un vēl vairāk ir nepieciešams meitenēm, kas nodarbojas ar mākslas vingrošanu” (Daiga Pelne, bijusī mākslas vingrotāja).

Pirmās oficiālās valsts meistarsacīkstes sporta vingrošanā LU minētas 1924. gadā, kurās piedalās 200 vingrotāji. LU Inženierzinātņu fakultātes students Ēvalds Palde šajās sacensībās iegūst 1. vietu. 1930. gadā LU izveido 12 sporta sekcijas, tajā skaitā arī plastikas sporta sekciju. Pirmie organizētie masu vingrošanas pasākumi notiek namā pie Brasas stacijas, vēlāk - Dzegužkalnā uz brīvdabas estrādes. 1941. gadā LU vingrošana ir viens no iecienītākajiem sporta veidiem. LU mākslas vingrotājas un vīriešu sporta vingrotāji piedalījušies Latvijas augstskolu sporta klubu (LASK), Brīvprātīgās arodbiedrību sporta biedrības “Daugava” Centrālās padomes (BASB CP), Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) organizētajās sacensībās, draudzības sacensībās ar citu augstskolu studentiem ārzemēs. Iegūtas balvas un atzinība grupu vingrojumos un individuāli, kā arī pirmie iespaidi sporta sacensībās ārpus Latvijas. Daudzus gadu desmitus mākslas un sporta vingrošanas pasniedzēji un treneri, to vidū, Roberts Senakols, Ina Reinsone, Aina Pētersone, Dzidra Liepiņa, Nanija Muskare, Zenta Kalniņa, Biruta Šmite, Olga Klodāne, Dzidra (Rozenberga) Rītiņa, Konstantins Švedovs, Marija Geidāne, Arno Riekstiņš, Leonīds Žilinskis u.c. ne tikai nenogurstoši pilda savus ikdienas pedagoga pienākumus, bet arī cenšas iesaistīt studentus LU masu sporta organizētajās aktivitātēs. No 1990. gada mākslas vingrošanu nomaina jauns sporta veids – ritmiskā un estētiskā vingrošana. Treneres darbu uzsāk divkārtējā LPSR čempione mākslas vingrošanā Diāna Urbāne. LU izlases vingrotājas aktīvi piedalās divos pasaules čempionātos, Baltijas valstu studentu olimpiādēs (SELL), ko rīko Somijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas augstskolu studenti, Latvijas augstskolu sporta savienības (LASS) organizētajās sacensībās, aerobikas festivālos un citos pasākumos. 2009./2010. gadā vingrošanu nomaina karsējmeiteņu komanda “Mango” (trenere Ineta Miškuna), kas atbalsta LU Basketbola komandu un citas studentu sporta aktivitātes. Katru gadu komandai pievienojas jaunas meitenes, kuras dod savu ieguldījumu, izveidojot jaunas deju kompozīcijas un pārsteidzot sacensību līdzjutējus.

Personības Notikumi
1924

Pirmie Latvijas vingrošanas svētki un oficiālas valsts meistarsacīkstes. LU Inženierzinātņu fakultātes students Ēvalds Palde 200 dalībnieku konkurencē iegūst 1. vietu 2. klasē

1924/1925

Vingrošanas un sporta stundas notiek Konservatorijas vingrotavā (tagadējā Mūzikas akadēmijā) Kr. Barona ielā 1

1935

LU komandai 2. vieta Budapeštā (Ungārija) notikušajās Pasaules studentu meistarsacīkstēs vingrošanā
Lasīt vairāk

1935/1938

Publicē vingrošanai veltītas grāmatas latviešu valodā “Nila Buka dabīgā auguma vingrošana” (1935) un “Vingrošana”(1938)
Lasīt vairāk

LU vingrotājas Vispasaules studentu olimpiādē Parīzē (Francija), 1937. gads 1937

Vispasaules studentu olimpiādē Parīzē (Francija) četras LU vingrotājas iegūst 1. vietu
Lasīt vairāk

1938

LU vingrošanu ievieš kā obligātu priekšmetu
Lasīt vairāk

1937/1938

Ērikam Daģim 2. vieta galvenajā klasē Latvijas meistarsacīkstēs vingrošanā. No 1937. līdz 1938. gadam Ē. Daģis vada US vingrošanas sekciju

1941

Pavasarī sporta sarīkojums notiek sporta namā pie Brasas stacijas, vēlāk - Dzegužkalnā uz brīvdabas estrādes

1945/1946

LVU nodibina Fiziskās audzināšanas katedru. Pamata sporta veids – vingrošana. Katedras vadītājs no 1947. līdz 1952. gadam – Roberts Senakols – viens no labākajiem Latvijas vingrotājiem no 1936. līdz 1939. gadam

Vingrotājas koncertā, 1947. - 1948. gads 1948/1949

Mākslas vingrošana veidojas kā sporta veids. Šajā laika posmā par pasniedzējām LVU strādā: Ina Reinsone, Aina Pētersone, Nanija Muskare, Zenta Kalniņa un Dzidra Liepiņa

1950

LVU pirmās mākslas vingrošanas meistarsacīkstes. Iegūta 1. vieta studentu spartakiādē un 3. vieta Latvijas PSR čempionātā. Mākslas vingrotājas piedalās konkursā “Festivāla melodijas”

1952

LVU pārstāvjiem sporta vingrošanā, mākslas vingrošanā un akrobātikā 3. vieta Vissavienības studentu spartakiādes sacensībās Kijevā (Ukraina)

1954

LVU Inženierceltniecības fakultātes studente Svetlana Koltigina – Latvijas PSR čempione mākslas vingrošanā. Treneri – Velta un Aleksandrs Krasovski

1954/1955

BASB „Daugava” CP sacensībās mākslas vingrošanā LVU komandām 1. un 3. vieta. LPSR izlases sastāvā: Irina Kovaļova (Buša), Svetlana Koltigina un Ērika Ciekure

1. klases grupas vingrotājas, 1956. gads 1956

LVU Filoloģijas fakultātes studente Irina Kovaļova – Latvijas PSR izlases dalībniece
Lasīt vairāk

Vingrojums ar lentu LVU lielajā aulā, 1957. gads 1957

Pirmo reizi Rīgā draudzības sacensības starp BASB Daugava” un Somijas arodbiedrību izlasēm. No LVU piedalās Irina Kovaļova (Buša)

LVU studente Ināra Korņejeva, 1964. gads 1960/1961

Mākslas un sporta vingrošana ir viens no vadošajiem sporta veidiem LVU
Lasīt vairāk

Sporta meistare mākslas vingrošanā Liliāna Krasovska, 1963. gads 1963/1964

Juridiskās fakultātes studente Liliāna Krasovska (LPSR Nopelniem bagātie treneri – Velta un Aleksandrs Krasovski) sacensībās piedalās kā LVU izlases dalībniece
Lasīt vairāk

1965

Vissavienības V studentu sporta spēles Minskā (Baltkrievija). LVU pārstāv Līvija Vizbule (Zeltiņa), iegūstot 17. vietu starp 57 konkurentēm. Treneri – Ausma un Uģis Lēmaņi (Liepāja)

Diploms par iegūto 3. vietu augstskolu sporta spēļu sacensībās vingrošanā sievietēm, 1966. gads 1966

Vissavienības čempionātā Alma-Atā (Kazahstāna) dažādu komandu vingrotājām 2. vieta. Vingrotāju skaitā LVU studentes Agita Rītiņa (Birka) un Līvija Vizbule

Vairākkārtējā LVU čempione Agita Rītiņa, 1968. gads 1967

Pirmās starptautiskās sacensības LVU mākslas vingrotājām un paukotājiem Sofijā (Bulgārija)
Lasīt vairāk

Treniņa laikā. No kreisās puses Zigrīda Zavadska, Ludmila Kačkalda, Diāna Urbāne, Agita Rītiņa, Vija Upīte, 1969. gads 1970

PSRS meistarsacīkstēs mākslas vingrošanā Viļņā (Lietuva) 1. vieta
Lasīt vairāk

LVU 1. un 2. klases mākslas vingrotāju komanda 70. gados. Vidū trenere Dzidra Liepiņa 1970

Draudzības sacensības starp LVU un Rīgas Politehnisko institūtu (RPI)
Lasīt vairāk

1971

“Mākslas ritmu” ceļojošo balvu iegūst Latvijas PSR mākslas vingrotājas: LVU studentes un “Darba rezervju” komanda - Gunta Klēšmite un Agita Rītiņa, Diāna Urbāne un Ludmila Ļebedeva (Kačkalda)

1975

Beidz pastāvēt sporta vingrotāju grupas vīriešiem

1975

LVU Ekonomikas fakultātes studentei Verai Lobanovai LVU čempiones tituls- 1. vieta draudzības sacensībās ar Odesas Universitāti

1977

Draudzības sacensības starp LVU un Erevānas VU. LVU Ekonomikas fakultātes studente Inga Auziņa iegūst 1. vietu

1981. - 1983. gada LVU spartakiādes uzvarētāja Daiga Lapiņa, 1983. gads 1980/1981

Rīgas čempione LVU studente Daiga Lapiņa, trenere Lija Ozoliņa, 2. vieta Artai Ķipēnai (Andersone), trenere Rinvalda Šmite

1982/1990

Pēc LVU studentes, žurnālistes Artas Andersones iniciatīvas Latvijas Televīzijā izstrādā vingrošanas programmu pieaugušajiem un bērniem
Lasīt vairāk

Ritmiskās vingrošanas grupa veselības veicināšanas dienā Ķegumā, 1986. gads 1984/1986

Diāna Stasikova – LVU čempione mākslas vingrošanā, LASK spartakiādes sacensībās
Lasīt vairāk

1990

Mākslas vingrošanu nomaina jauns sporta veids – ritmiskā vingrošana. LU pasniedzēja un trenere Diāna Urbāne pārņem treneres Olgas Klodānes trenēto mākslas vingrošanas izlasi. Vēlāk pāriet uz estētisko grupu vingrošanu

Ritmiskās vingrošanas izlase LASS Universiādes sacensībās, 1992. gads 1992/1993

LU pārstāvjiem 1. vieta LASS Universiādes sacensībās 1993. gadā (trenere Diāna Urbāne)
Lasīt vairāk

1995

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē izstrādā jaunu akadēmisko un profesionālo studiju programmu “Veselības un sporta izglītība”. Trenere Diāna Urbāne izstrādājusi kursu programmas VSI specialitātē: “Vingrošana”, “Muzikāli ritmiskā vingrošana”, “Aerobika”, “Izvēlētā sporta veida teorija un metodika” u.c.

LU PPF Sporta centra Veselības un sporta nodaļas mācībspēki un personāls, 2000. gads 2000/2001

LU izlases pārstāvji piedalās 2 Pasaules čempionātos un SELL sacensībās. LASS sacensībās iegūta 1. vieta, SELL sacensībās 3. vieta estētiskajā vingrošanā un 1. vieta aerobikas festivālā

2007/2008

LU mākslas vingrošanas komandai 2. vieta Latvijas Universiādē

LU estētiskās vingrošanas izlase LASS universiādē iegūst 2. vietu. Vidū trenere Diāna Urbāne un horeogrāfs Jānis Žerdiņš, 2009. gads 2001/2009

LU izlase piedalās dažādās aktivitātēs
Lasīt vairāk

LU karsējmeitenes. Vidū trenere Ineta Miškuna, 2009./2010. māc. g. Foto Kārlis Dārznieks 2009/2010

Izveido LU karsējmeiteņu komandu “Mango”
Lasīt vairāk

LU karsējkomandas logo 2010/2011

LU basketbola komandai, uzsākot savu startu Latvijas basketbola līgas pirmajā divīzijā (LBL), karsējmeiteņu komanda kļūst par tās oficiālajām atbalstītājām, dejojot katrā minūtes pārtraukumā
Lasīt vairāk

Starptautiskās karsējmeiteņu sacensībās Sanktpēterburgā (Krievija), 2012. gads 2011/2012

Karsējmeiteņu komanda uzsāk gatavošanos pasaulslavenajam moto šovam “Night of the Jumps”, boksa sacensībām “Fight Nights”
Lasīt vairāk

2012/2013

Komanda iegūst 1. vietu Latvijas augstskolu karsējmeiteņu čempionātā un LBL “Zvaigžņu spēles” ietvaros organizētajā konkursā - karsējkomandas čempiona titulu. Ar čempiona titula priekšnesumiem komanda piedalās arī Lietuvas karsējmeiteņu čempionātā
Lasīt vairāk

Latvijas Universitātes Dižmecenāta Kristapa Morberga vasarnīca Jūrmalā, 2013. gads. Foto Kārlis Dārznieks 2013/2014

LBL karsējkomandu sacensībās “Zvaigžņu spēle” komanda iegūst 2. vietu. Komanda atbalsta hokeja klubu “Dinamo Rīga” hokeja spēlēs, volejbolistus Latvijas pludmales volejbola finālspēlēs un florbolistus Latvijas florbola virslīgas finālspēlēs. Savus priekšnesumus komanda demonstrē arī Eiropas U16 basketbola izlašu finālspēlēs

2014/2015

LBL “Zvaigžņu spēles” karsējgrupu sacensībās iegūst 3. vietu, tādējādi kļūstot par vienu no oficiālajām “Eurobasket 2015” karsējmeiteņu komandām. Sesto gadu LU karsējmeiteņu komanda uzstājas Rīgas diennakts svētku basketbola turnīrā “Krastu mačs” un dažādos “Ghetto Games” rīkotajos sporta pasākumos.

2015/2018

Sezona aizvadīta, atbalstot BK “Latvijas Universitāte” LBL mājas spēlēs un citos LU sporta un kultūras pasākumos
Lasīt vairāk